ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Τα προϊόντα της Χούτος Catering είναι πιστοποιημένα με τα πλέον σύγχρονα πρότυπα κατά ISO 9001:2015, ISO 22000:2018 (HACCP), ISO22005:2007, ISO27001:2013, ISO37001:2016, ISO22301:2019 και διαθέτει πιστοποίηση HALAL.  

O συνεχής και σχολαστικός ποιοτικός έλεγχος σε κάθε στάδιο της παραγωγής, από την πρώτη ύλη έως το τελικό προϊόν αποτελεί διαβεβαίωση ότι κάθε γεύμα που παράγεται είναι κορυφαίας ποιότητας και κατάλληλος για τις απαιτήσεις σας.

Η εταιρία έχει πιστοποιηθεί  με το πρότυπο ISO 45001:2018 για την υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία, καθώς και με το ISO 14001:2015 (Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης). Επίσης διαθέτει Κωδικό Κτηνιατρικής Έγκρισης IMP134 για τα προϊόντα της.

Οι εργαζόμενοι έχουν φιλοσοφία την άψογη εξυπηρέτηση σε συνδυασμό με την εντυπωσιακή ποικιλία και την πιστή τήρηση των κανόνων της υγιεινής 93/43 ΕΟΚ, διαπιστευμένων μέσω του ISO 9001:2015 και του Συστήματος Διαχείρισης της Ασφάλειας τροφίμων ISO22000 (ΗΑCCP).

Πιστοποιήσεις

Logo-ergolab

Διαθέτει όλες τις προβλεπόμενες από το νόμο άδειες, είναι πιστοποιημένο σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ISO 22000:2018 (HACCP), ISO 9001:2015, με ΚΩΔΙΚΟ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ (IMP 134) ενώ διαθέτει σύγχρονο εξοπλισμό με δυνατότητα παραγωγής έως και 2000 μερίδων ημερησίως. 

espa banner
Close